Kulturrådets stipend

Statutter for Oppdal Kulturråds stipendordning (vedtatt 6.juni 2012)

 • Stipend kan søkes av alle, enkeltpersoner eller lag/foreninger som enten er i utdanning, eller ønsker videreutvikling i scenekunst med mest vekt på talentutvikling. Søkeren(e) må ha tilknytning til Oppdal.
 • Søknaden må spesifiseres med innhold, beløp det søkes om, og sendes Oppdal Kulturråd.
 • Den som tildeles midler må rapportere om hvordan pengene er brukt.
 • Styret kan godkjenne eller avslå søknaden uten nærmere begrunnelse.
 • Kulturrådet vil annonsere i lokalpressen med hensyn til søkefrist.
 • Utdeling av stipend utdeles i 2020 og nye statutter for stipend skal godkjennes i årsmøte i mars 2020 med nye frister mm.

Neste hendelser

 1. UTSATT – Highasakite

  07.04.20, 21:00 - 23:00
 2. Barnas Verdensdager

  18.04.20, 11:00 - 15:00
 3. Guren Hagen – Vognildsbua

  26.04.20, 19:00 - 20:30

Annonse: