Kulturrådets stipend

Statutter for Oppdal Kulturråds stipendordning (redigert og vedtatt 11.juni 2020)

 • Stipend kan søkes av alle, enkeltpersoner eller lag/foreninger som enten er i utdanning, eller ønsker videreutvikling i kulturuttrykk med mest vekt på talentutvikling. Søkeren(e) må ha tilknytning til Oppdal.
 • Søknaden må spesifiseres med innhold, beløp det søkes om, og sendes Oppdal Kulturråd v/ styreleder.
 • Den som tildeles midler må rapportere om hvordan pengene er brukt.
 • Frist for søknad er 1. november. Tildeling vil skje på nyttårskonserten i Oppdal Kulturhus.
 • Godkjenning og eventuelle avslag skal begrunnes av styret. Kulturrådet vil annonsere i lokalpressen og i sosiale medier med hensyn til søkefrist.
 • Den totale summen som kan utbetales per år begrenses til kr. 10 000.- uavhengig av antall mottatte søknader.

Neste hendelser

 1. Odd Nordstoga – Fatig ferdamann

  13.11.20, 18:30 - 22:00
 2. Vårres jul – 40 år!

  18.11.20, 18:00 - 19:30
 3. Vårres jul – 40 år!

  20.11.20, 20:00 - 21:30