Kulturrådets stipend

Statutter for Oppdal Kulturråds stipendordning (vedtatt 6.juni 2012)

 • Stipend kan søkes av alle, enkeltpersoner eller lag/foreninger som enten er i utdanning, eller ønsker videreutvikling i scenekunst med mest vekt på talentutvikling. Søkeren(e) må ha tilknytning til Oppdal.
 • Søknaden må spesifiseres med innhold, beløp det søkes om, og sendes Oppdal Kulturråd.
 • Den som tildeles midler må rapportere om hvordan pengene er brukt.
 • Styret kan godkjenne eller avslå søknaden uten nærmere begrunnelse.
 • Kulturrådet vil annonsere i lokalpressen med hensyn til søkefrist.
 • Utdeling av stipend utdeles i 2020 og nye statutter for stipend skal godkjennes i årsmøte i mars 2020 med nye frister mm.

Neste hendelser

 1. Highasakite

  11.09.20, 11.09.20 - 11.09.20
 2. Rotlaus

  31.10.20, 31.10.20 - 31.10.20
 3. Eva Weel-Skram – julekonsert

  28.11.20, 28.11.20 - 28.11.20