Kulturrådets stipend

Statutter for Oppdal Kulturråds stipendordning (vedtatt 6.juni 2012)

 • Stipend kan søkes av alle, enkeltpersoner eller lag/foreninger som enten er i utdanning, eller ønsker videreutvikling i scenekunst med mest vekt på talentutvikling. Søkeren(e) må ha tilknytning til Oppdal.
 • Søknaden må spesifiseres med innhold, beløp det søkes om, og sendes Oppdal Kulturråd.
 • Den som tildeles midler må rapportere om hvordan pengene er brukt.
 • Styret kan godkjenne eller avslå søknaden uten nærmere begrunnelse.
 • Kulturrådet vil annonsere i lokalpressen med hensyn til søkefrist.
 • Utdeling av stipend utdeles neste gang i januar 2020 på Oppdal Juniorkorps nyttårskonsert. Frist for søknad er 1. november 2019.

Neste hendelser

 1. Trollheimsfesten

  22.06.19, 15:00 - 23.06.19, 02:00
 2. Vognildsbua Musikkfestival 2019

  02.08.19, 19:00 - 04.08.19, 01:00
 3. Oppdal Songlag og Oppdal Kulturskole m/ “Katter”

  29.09.19, 18:00 - 19:30

Annonse: