Kulturrådets stipend

Statutter for Oppdal Kulturråds stipendordning (vedtatt 6.juni 2012)

 • Stipend kan søkes av alle, enkeltpersoner eller lag/foreninger som enten er i utdanning, eller ønsker videreutvikling i scenekunst med mest vekt på talentutvikling. Søkeren(e) må ha tilknytning til Oppdal.
 • Søknaden må spesifiseres med innhold, beløp det søkes om, og sendes Oppdal Kulturråd.
 • Den som tildeles midler må rapportere om hvordan pengene er brukt.
 • Styret kan godkjenne eller avslå søknaden uten nærmere begrunnelse.
 • Kulturrådet vil annonsere i lokalpressen med hensyn til søkefrist.
 • Utdeling av stipend utdeles neste gang i januar 2020 på Oppdal Juniorkorps nyttårskonsert. Frist for søknad er 1. november 2019.

Neste hendelser

 1. Hildo

  19.11.19, 20:00 - 21:30
 2. Kveli, Rånes, Bremseth

  22.11.19, 19:00 - 21:00
 3. Konsert med Atterljomen

  24.11.19, 19:00 - 20:30

Annonse: