Kulturrådets stipend

Statutter for Oppdal Kulturråds stipendordning (vedtatt 6.juni 2012)

  • Stipend kan søkes av alle, enkeltpersoner eller lag/foreninger som enten er i utdanning, eller ønsker videreutvikling i scenekunst med mest vekt på talentutvikling. Søkeren(e) må ha tilknytning til Oppdal.
  • Søknaden må spesifiseres med innhold, beløp det søkes om, og sendes Oppdal Kulturråd.
  • Den som tildeles midler må rapportere om hvordan pengene er brukt.
  • Styret kan godkjenne eller avslå søknaden uten nærmere begrunnelse.
  • Kulturrådet vil annonsere i lokalpressen med hensyn til søkefrist.
  • Utdeling av stipend utdeles neste gang i januar 2020 på Oppdal Juniorkorps nyttårskonsert. Frist for søknad er 1. november 2019.

Annonse: