Styret og kontaktinfo

Kerstin Bergenwall

Kerstin Bergenwall

Leder

913 60 078
Oppdal.kulturrad@gmail.com

Sverre Stenløkk

Sverre Stenløkk

Nestleder/sekretær

976 52 008
Oppdal.kulturrad@gmail.com

Oda Ørstad

Oda Ørstad

Kasserer

Yngvild Norigard

Yngvild Norigard

Styremedlem

458 74 130
yngvild@norigardbruk.no

Gjermund Strand

Gjermund Strand

Styremedlem

Joakim Størvold

Joakim Størvold

Varamedlem

986 00 414
joakimstor@hotmail.com

Magne Olav Svisdal

Magne Olav Svisdal

Varamedlem

975 73 069
magneolav@Oppdal.com

Neste hendelser

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.