Årsmøte i Oppdal Kulturråd avholdes i Høgvangparken mandag 31. mai klokken 18:00.

E-post med innkalling gikk i går ut til våre medlemmer, og påmelding gjøres ved å sende oss en e-post. Er du ikke medlem men interessert i hva Oppdal Kulturråd gjør er du hjertelig velkommen til å melde deg på, men det er bare medlemmer som har stemmerett under selve årsmøtet.

På agendaen står vanlige årsmøtesaker. Øvrige saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møtedato. Fullstendig saksliste gjøres tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet avholdes.

Da møtet gjennomføres utendørs håper vi på ekstra godt oppmøte i trygge omgivelser!

Frivilligsentralen serverer vafler og kaffe, og vil innledningsvis presentere mulighetene for kulturlivet til å bruke Høgvangparken til ulike formål.

Foto: Mai Rui Heiniger / OPP