Torsdag 26. mars er alle våre medlemmer velkomne til årsmøte.
Bli med på årsmøtet eller i frivillig arbeid for å jobbe for å fremme kulturlivet i Oppdal.
Vi må stå sammen for å jobbe for ha gode lokaler for kulturarrangement, øving osv.
Vi trenger hjelp å drive nettsiden vår.
Vi er avhengige av å stå sammen for å tilrettelegge for gode arrangement, rekruttering, dugnad osv.

ÅRSMØTE torsdag 26. mars kl. 18.00 på Oppdal Turisthotell.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 15. mars.
Velkommen!
Hilsen Styret

BESØK VÅR NETTSIDE: Oppdalkultur.no
E-POST: Oppdal.kulturrad@gmail.com