Ildsjelprisen 2018 gikk til Geir Olav Haagensli. Foto OPP-avisa

Også i år deles Ildsjelprisen ut under Nyttårskonserten til Oppdal Juniorkorps og Oppdal Musikkforening i januar. Juryen består av representanter fra Oppdal Juniorkorps, Oppdal Musikkforening, Oppdalsbanken, Oppdal Idrettsråd og Oppdal Kulturråd. Juryen tar utgangspunkt i innsendte forslag for å finne en verdig mottager. Prisen består av et diplom til vinneren, samt en pengepremie på kr. 10.000,- som ildsjelen skal gi videre til et lag/forening etter eget ønske. I tillegg sponser Oppdalsbanken middag for ildsjelen med familie/venner.

Her er statuttene for ildsjelprisen:
Hvem er en Ildsjel?

  • En eller flere personer som har gjort mye for fellesskapet, og en ekstraordinær innsats
    for sitt lag/forening
  • En som bruker mye av sin fritid
  • Et hverdagsmenneske
Kjenner du noen som bør nomineres?

Har du forslag til gode kandidater kan du/dere benytte vårt kontaktskjema. Eller sendes på e-post til Oppdal.kulturrad@gmail.com innen mandag 2. desember.