Foto: Troll Arkitekter

Den nye scenen/paviljongen i Høgvangparken står nå ferdig.

Dette blir en ny åpen utendørs scene som vi håper at skal bli en kulturpark og folkpark for alle aldre og forskjellige kulturaktører.

Oppdal kulturhus har av Frivillighetssentralen fått i oppdrag å arrangere konserter og opptredener i Høgvangparken.

Kulturhuset inviterer aktuelle aktører, setter opp konsertplan og organiserer deltakelsen, markedsfører hver enkelt opptreden og gjennomfører konsertene. Dette inkluderer også ansvar for lydanlegg dersom aktørene har behov for slikt. Ved dårlig vær vil konserter på kort varsel kunne bli avlyst.

Konsertene gjennomføres på lørdager kl. 12-13 i perioden 18. mai til 5. oktober.

Medlemmer i Kulturrådet har blitt invitert til å stille opp for å skape aktivitet og liv i parken.Et godt tips er at ditt band, deres kor, ditt lag, dine konsertplaner osv. kan promoteres på scenen i Høgvangparken.

Den som er interessert må melde sin interesse for aktuelle datoer for opptreden, samt hvor lenge de ev vil holde på.

Kulturhuset har allerede fått bestilling men det er plass til mange fler. Så ikke nøl for lenge med påmelding!

Henvendelse sendes Inge Lauritzen v/ Oppdal Kulturhus