Nå kan du/dere søke tilskudd til idretts- og kulturarrangement som avholdes 2. halvår 2019. Frist: 15. Mai.

Oppdal Songlag Foto: OPP-avisa

 

Frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd av Oppdal kommune til større idretts- og kulturarrangement for 2. halvår 2019. Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger.Les mer på Oppdal kommune sine hjemmesider

Søknad sendes ved e-post til post@Oppdal.kommune.no eller ved post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal.