Torsdag 31. januar hadde Oppdal Kulturråd invitert til Medlemsforum på Bjerkeløkkja. Oppmøtet var meget godt – 31 stk fra medlemslag og enkeltmedlemmer – og engasjementet var stort! Etter høstens stormøte der nye og gamle medlemmer kom med idèer til det nye Kulturrådsstyret, ble det bestemt at det skal gjennomføres tre til fire Medlemsforum i løpet av året.

Ordstyrer og nestleder Sverre Stenløkk geleidet oss gjennom tre og en halv time med god dialog, spennende idémyldring i grupper, oppfriskende kunnskap om styrearbeid og rekruttering, trivelig felleskap og nydelig kveldsmat.

Flere av de som var med har kommet med tilbakemeldinger om at det oppsto spennende idèer til inspirerende samarbeid. Men også at inspirerende av at vi har mye å lære av hverandre og at et slikt Medlemsforum er en god arena for kommunikasjon i Kultur-Oppdal.

 

Styrearbeid med åpenhet og respekt  v/ Sverre Stenløkk

 

 

Med utgangspunkt i Organisasjonsboka fra Frivillighet Norge (som forøvrig ligger åpen og gratis på deres nettsider) fremhevet Sverre spesielt viktige aspekter i det å drive godt styrearbeid.

  • Styreroller – avklaring og forventninger
  • Åpenhet – transparens innad og utad
  • Respekt – i alle ledd

 

Rekrutteringstips og engasjement i lag og forening v/ Øyvind Sandum

Øyvinds hjerte for Oppdal er fortsatt stort etter å ha vært en del av kulturlivet i bygda og ha jobbet som lærer ved Aune barneskole i flere år.

 

 

Øyvind som idag jobber i FolkOrg og til daglig har kontakt med mange frivillige fra store deler av landet. Han fortalte om grobunn til gode rekrutteringsprosjekt, spesielt innen folkemusikkmiljøet. Også om hans erfaring av å lede større rekrutteringsprosjekt og om å møte motstand og kommunisere for bedre samarbeid mot lag, kulturskole og lokalsamfunn.

Dette ble en svært nyttig dialog med erfaringsutveksling i salen på Bjerkeløkkja. Vi må takke Øyvind ekstra for at han ville bli med oss med sin erfaring og sin trygge måte å å svare på spørsmål og innspill.

 

Miljøarbeid og kommunikasjon v/ Kerstin Bergenwall

Kerstin snakket om hennes erfaring med hva godt miljøarbeid kan bety for resultat og kommunikasjon i lag og forening. Hun reflekterte rundt svensk FIKA-tradisjon (som betyr å “ta en kaffekopp, noe godt og en uformell prat sammen”).

 

F – FRED PÅ JORD: Vi må ha et høyt mål om å ta fatt i konflikter, problem og arbeid som kan være utfordrende. Miljøarbeid er å jobbe mot åpenhet, ærlighet, omsorg og med konfliktløsning.

I – IDÈ – FRA IDÈ TIL VIRKELIGHET: Hvordan skape et miljø for at idèer kan blomstre og at tilrettelegge for at disse blir virkelighet.

K – KOMMUNIKASJON:  Å snakke med folk og ikke om. Miljø for å kommunisere for gode planer og gjennomføring i prosjekt og for å holde et godt og trygt miljø.

A – ARBEID: Miljøarbeid er ARBEID – masse arbeid! Å fordele arbeidsoppgaver og finne ut hva alle er best på. Delegering kan man alltid bli bedre på.

 

Neste Medlemsforum

Nå jobber styret i Oppdal Kulturråd med planer for et nytt Medlemsforum i løpet av våren og to samlinger til høsten 2019. Vi har fått innspill om at prosjektplanlegging, mer om styrearbeid, samling for å starte teaterlag i Oppdal, korseminar mm. Men vi tar gjerne imot nye idèer for fremtidige Medlemsforum.

Send oss ditt forslag til Oppdal.kulturrad@gmail.com

Takk for godt oppmøte – styret i Oppdal Kulturråd gleder seg til å treffe mange også på neste Medlemsforum!