Saksliste

1. Ordinære årsmøtesaker
2. Annet
2.1 Medlemsavgift
2.2 Oppdatering av stipendstatutter
2.3 Samarbeidsavtale med kommunen
2.4 Vedtekter

Saksdokumenter blir ettersendt på e-post.

Vi i styret gleder oss til å møte alle medlemmer!