Ildsjelprisen deles, tradisjon tro, ut under Nyttårskonserten til Oppdal Juniorkorps og Oppdal Musikkforening. Denne går av stabelen 5. januar i Oppdal Kulturhus. Juryen består av representanter fra Oppdal Juniorkorps, Oppdal Musikforening, Oppdalsbanken, Idrettsrådet og Kulturrådet. Denne tar utgangspunkt i innsendte forslag for å finne en verdig mottager. Prisen består av et diplom til vinneren, samt en pengepremie på kr. 10.000,- som ildsjelen skal gi videre til et lag/forening etter eget ønske. I tillegg sponser Oppdalsbanken middag for ildsjelen med familie/venner.

I statuttene for ildsjelprisen står følgende kriterier:
Hvem er en Ildsjel?

  • En eller flere personer som har gjort mye for fellesskapet, og en ekstraordinær innsats
    for sitt lag/forening
  • En som bruker mye av sin fritid
  • Et hverdagsmenneske

Har du forslag til gode kandidater kan disse sendes på e-post til Oppdal.kulturrad@gmail.com innen mandag 3. desember.
Du kan også benytte vårt kontaktskjema.